Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

YourPresent is onderdeel van Complementair B.V.. Op al onze aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Complementair B.V. (Versie 1.0, januari 2022) van toepassing. Een exemplaar van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kan via onderstaande link worden gedownload. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.