Maak het verschil

  • Impactvolle producten en diensten hebben onze prioriteit
  • Verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving
  • Open en transparant handelen
  • Streven naar een 'positive change'
  • Geven om elkaar en de planeet

Sociaal ondernemen zit in ons DNA

Marriëtte is eigenaar van Complementair, het bedrijf achter YourPresent, en heeft het bedrijf in 2013 overgenomen. De belangrijkste rede voor de overname was de handicap van haar dochter Sharon. 'Wat als Sharon van school afkomt, waar komt zij dan veilig te werken?", was haar gedachte. Zij besloot de corebusiness, eindejaarsgeschenken, van Complementair verder uit te breiden met de verkoop van relatiegeschenken en bedrijfskleding.

Daarbij is het idee geweest om met het gegenereerde werk uit deze activiteiten arbeidsplekken te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze prestaties resulteerde als snel in de uitrekening van de 'MVO-prijs Veenendaal' en nominatie voor 'Beste jonge onderneming'. Complementair sloot zich gedurende deze periode ook aan bij verschillende organisaties die inclusief werkgeverschap stimuleren, zoals MVO Nederland en de Normaalste Zaak. 

In 2019 volgde de eerste erkenning op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), ofwel trede 3 met een aanvullende certificering 30+.

"De diversiteit van mijn collega's zorgt voor een diversiteit aan inzichten, wat bijdraagt aan creatieve oplossing voor impactvolle geschenken"

Robert Diepeveen - mede eigenaar
Kerstcadeaus voor personeel

Verantwoord ondernemen doe je samen

Waar Complementair zich in de beginfase met name concentreerde op sociaal inclusief ondernemen zijn er ook veel stappen gemaakt in het productieproces. Met de integratie van onze code of conduct en grondig selectieproces van leveranciers proberen wij onze bijdrage te leveren aan het milieu. Recycling, upcycling en downcycling zijn zaken wij waar ons dagelijks mee bezig houden. Zo hebben wij onder andere artikelen in ons assortiment die gemaakt zijn van oude bedrijfskleding. Daarbij maken wij gebruik van gerecycled karton en groene verzending via partners als Cycloon en PostNL.

Code of Conduct

1. Wet & regelgeving

Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

2. Geen kinderarbeid

Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

3. Geen dwangarbeid

Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

4. Werkomgeving

Wij zullen zorg dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

5. Vrijheid van vereniging

We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheidcollectief te onderhandelen.

6. Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie

Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

7. Werkuren

Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

8. Algemeen

Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

9. Ketenbeheer

De Code of Conduct maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en wij zullen al het noodzakelijke inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen. Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren.